De komende jaren zullen de jaarrekeningen en fiscale aangiftes automatisch worden verstuurd naar de klanten, of op een klantenportaal worden geplaatst. Loonstroken worden digitaal afgeleverd bij de medewerkers van de klanten. Kortom, bijna alle contactmomenten met uw klanten zijn verdwenen.

De accountant is in deze een metafoor een robot geworden, maar de klant nog niet (net zomin als de accountant overigens). Een klant van vlees en bloed, heeft behoefte aan aandacht. Eenvoudig aandacht! Als hij contact opneemt, wil hij iemand spreken die verstand van zaken heeft. Iemand die zijn situatie kent en hem verder kan helpen. Die hem (ongevraagd) adviezen geeft, die hem geld bespaart en zijn bedrijf beter maakt. De CRM-werkwijze is hier een must en daarin speelt goede CRM-software een belangrijke rol.

Al meer dan 15 jaar ontwikkelen wij CRM-software en zien wij het belang van de Customer Relationship Management-werkwijze. Maar de urgentie is vandaag groter dan voorheen, niet in de laatste plaats omdat een groot deel van de werkzaamheden gerobotiseerd wordt en kantoren zich moeten gaan onderscheiden van andere kantoren.

Kijk naar de wereld van de warenhuizen en het belang van specialisatie. Neem de V&D. Het failliete warenhuis heeft het niet gered omdat zij alles verkochten en nergens echt specialist in waren. De klant wil uiteindelijk toch geholpen worden door een specialist.
De eerste les: Zonder specialisatie (waar ben je goed in?) en een duidelijk imago (voor wie ben je er?) heb je geen toekomst. Het is dan ook van groot belang dat de accountant hierover een visie heeft.

Een ander voorbeeld is de Hema, de ware uitvinder van de eenheidsworst. De Hema zal met een volledig standaardproduct de prijsvechter worden op de accountancymarkt. De Hema wordt dus een concurrent van de huidige accountantskantoren. Een concurrent op het gebied van software, maar de Hema zal niet concurreren op het gebied van persoonlijke aandacht.
De tweede les: Als accountantskantoor moet je ervoor zorgen dat je geen eenheidsworst wordt. De meerwaarde zit vooral in een betere service, de klant goed kennen is hier onmisbaar.

De essentie van het verhaal is dat in de nabije toekomst jaarrekeningen en fiscale aangiftes automatisch worden verstuurd. Loonstroken automatisch terechtkomen bij de medewerkers. Waar blijven de contactmomenten met uw klanten? Wanneer u echt wilt weten wat er bij uw klant speelt en wat er binnen uw kantoor allemaal voor die klant gedaan wordt dan heeft u een CRM-systeem nodig. En dat gaat veel verder dan het vastleggen van de n.a.w.-gegevens of het opbergen van een LOR of orderbevestiging. Het is de centrale plek in uw organisatie waar alle contactmomenten, documenten, (workflow-) taken, e-mails, budgetafspraken, gewerkte uren en facturen samenkomen. Zodat u makkelijk op alle specifieke wensen en vragen kunt inspelen. Een goede adviseur kent tenslotte niet alleen de cijfers maar het verhaal van a tot z.

Mijn conclusies:

  1. Omarm de robotisering;
  2. Onderscheid je van de markt door je te specialiseren in een branche of segment;
  3. Maak gebruik van de CRM-werkwijze en verbeter de relatie met je klant. Ken uw klant!
Belinda van Dijk

Meer weten over CRM voor accountants?

Belinda van Dijk 

Email: bvd@radarsoftware.nl

Telefoonnummer: +31 (0)70-381 57 04